Advocaat voor Ondernemers is verhuisd!!

Advocaat voor Ondernemers is verhuisd naar Almere. De nieuwe adresgegevens zijn: Kantooradres: ....

26-06-2016  Lees meer

 
Home » Disclaimer

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Advocaat voor Ondernemers is een samenwerking van advocaten die ieder voor eigen rekening en risico werken. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de behandelend advocaat wordt uitgekeerd.

Disclaimer Website

Hoewel aan de inhoud van de website www.advocaatvoorondernemers.nl grote zorg is besteed, aanvaardt Mr A.J.A. van Dijk geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan.