Home » Stel een vraag

Stel een vraag

Ik stel u graag in de gelegenheid een korte, juridische vraag aan mij te stellen of een actueel juridisch probleem uit uw ondernemingspraktijk voor te leggen. U krijgt gegarandeerd op korte termijn en uiteraard geheel kosteloos, een adequaat antwoord van mij.

Indien u naar aanleiding van het antwoord belang hecht aan een diepgaander advies kan er altijd een afspraak met u worden gemaakt.