Home » Vakgebieden » Contractenrecht

Contractenrecht

Veelomvattend

Het contractenrecht omvat vele soorten overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld samenwerkings-
overeenkomsten, licentieovereenkomsten, intentieovereenkomsten, geldleningovereenkomsten, zekerheidsovereenkomsten (pandrecht, bankgarantie, borgstelling, etc.) en koopovereenkomsten. Ook indien zich problemen (geschillen) voordoen ter zake van een overeenkomst, kan Advocaat voor Ondernemers u daarover deskundig adviseren.

Voorkomen van problemen

Advocaat voor Ondernemers adviseert altijd pro-actief. Van groot belang zijn de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden die deel kunnen uitmaken van een overeenkomst. Door gebruik te maken van algemene voorwaarden kunnen risico's en aansprakelijkheden worden beperkt. Algemene voorwaarden kunnen altijd voor u worden opgesteld, gecheckt of gewijzigd. U wordt daarbij uiteraard ook geadviseerd over de juiste manier waarop de algemene voorwaarden worden gebruikt. Bij onjuist gebruik (bijvoorbeeld pas verwijzen naar algemene voorwaarden op de factuur: dat is te laat), zijn de algemene voorwaarden niet van toepassing en dus waardeloos.