Advocaat voor Ondernemers is verhuisd!!

Advocaat voor Ondernemers is verhuisd naar Almere. De nieuwe adresgegevens zijn: Kantooradres: ....

26-06-2016  Lees meer

 
Home » Vakgebieden » Fiscaal recht

Fiscaal

Advocaat voor Ondernemers richt zich op fiscaal gebied met name op de procespraktijk. Hieronder vallen niet alleen de belastingprocedures, maar ook civiele procedures met een fiscaal raakvlak. Denk bij het laatste bijvoorbeeld aan aansprakelijkheidskwesties op het gebied van ketenaansprakelijkheid.

Bij belastingprocedures kan worden gedacht aan procedures gericht tegen belastingaanslagen of premie-nota’s, onaanvaardbare invorderingsmaatregelen zoals beslagleggingen en aansprakelijkheidsstelling voor schulden van derden. Advocaat voor Ondernemers verleent ook bijstand in FIOD / ECD onderzoeken en vervolgtrajecten.

Ondernemers met intra- en extracommunautaire handelsactiviteiten kunnen ook bij Advocaat voor Ondernemers terecht voor een ‘compliance check’ van belastingen die op aangifte dienen te worden voldaan of afgedragen, bijvoorbeeld de b.t.w.. De resultaten van een dergelijk onderzoek door Advocaat voor Ondernemers als advocaat-belastingkundige vallen binnen het aan een advocaat toekomend verschoningsrecht en geheimhoudingsplicht richting de cliënt. Belastingadviseurs en (register-) accountants hebben dit niet, zodat Advocaat voor Ondernemers terzake een meerwaarde heeft.

Advocaat voor Ondernemers richt zich niet bij uitstek op het geven van fiscaal advies. Advocaat voor Ondernemers werkt echter nauw samen met kantoor ProAd van fiscaal jurist mr Frank Vesevűr indien dit gewenst is.