Home » Vakgebieden » Huurrecht

Huurrecht

Waterdicht

Als verhuurder van bedrijfsruimte is het van groot belang dat de door u gehanteerde huur- overeenkomst juridisch waterdicht is. Het is daarom van belang dat u uw standaardhuur- overeenkomst af en toe laat checken op nieuwe wettelijke bepalingen.

Huurprijs

U verhuurt een winkelier al jaren een winkelruimte voor dezelfde prijs. In vergelijkbare panden in de omgeving is de huurprijs de afgelopen jaren flink gestegen. Uw huurder weigert echter om de verhoogde huurprijs te betalen. Ik help u de huurder een martkconforme huur te laten gaan betalen.

Bedrijfsruimte

Bent u van plan om een bedrijfsruimte te huren? Laat uw concepthuurovereenkomst door mij bekijken. Is het bijvoorbeeld wel zinvol om een huurovereenkomst voor een periode van tien jaar aan te gaan? Of bevat het huurcontract geen bepalingen die strijdig zijn met dwingend recht? En wat zijn uw rechten eigenlijk wanneer een huurovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt. Met al deze vragen kan ik u helpen.