Home » Vakgebieden » Incasso

Incasso

Eén contactpersoon

Een incassotraject kan geheel begeleid worden, vanaf de eerste sommatie tot en met de executie van het vonnis. De meerwaarde van een advocaat als incasso-intermediair heeft te maken met de procesmonopolie; alleen een advocaat mag voor een zaak met een belang boven 25.000 euro een procedure aanspannen bij de Rechtbank. Daarnaast kan alleen een advocaat voorafgaand aan een procedure beslag laten leggen op geld en goederen van de debiteur. Ook het aanvragen van het faillissement is aan advocaten voorbehouden.

Risico's beperken

De kredietwaardigheid van een afnemer kan worden gecontroleerd. Er kan geadviseerd worden over algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en welke procedures toegepast moeten worden bij betalingsherinneringen om juridisch sterk te staan als het op een procedure aankomt.

Deskundigheid

Uw incassoraadsman is uw deskundige wanneer er keuzes gemaakt moeten worden tussen bijvoorbeeld een procedure bij de kantonrechter of de Rechtbank, of tussen incasso via een gewone procedure of een kort geding. Wanneer er beslaglegging nodig en nuttig is, of wanneer er gedreigd moet worden met faillissementsaanvragen.

Kosteloos

In bijna alle gevallen kan er kosteloos voor u worden ge´ncasseerd, omdat de kosten van het incasso vrijwel altijd op de debiteur verhaald kunnen worden.